Tài khoản

user_avatar
Mẹ Moon   

Mang thai 19 tuần.

01/2019

Làm mẹ đơn thân sinh con một mình có vất vả không mn
Em mới 20t giờ chuẩn bị làm mẹ đơn thân em đang suy nghĩ sinh con 1 mình rồi sẽ ntn, lại bị gia đình lại ruồng bỏ, em suy nghĩ không biết cuộc sống 2 mẹ con sẽ ra sao