Tài khoản

user_avatar

Lo quá, bầu mà bị cảm vua lo lắng con ko biêt co s ko lai lo lăng hơn s nay sinh ra con co khoe manh ko nua, rau qua

11 ngày.  Có 5 thích.   Đã có 19 phản hồi.
  Thích
  Facebook
hải ngô Thị, MẸ TRẺ CON, Pham Phuong và 2 người khác thích.

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.