Tài khoản

user_avatar
Mẹ Tường Vy   

Mang thai 37 tuần.

01/2019

Lúc trc thật sự mỗi lần đi siêu âm mình hay bị áp lực về cân nặng của con, lần nào đi siêu âm là lần đó bsi chê con nhỏ, suy dinh dưỡng. Bây giờ thì bsi khen con giỏi lên kí rất tốt, có nhiều mẹ cũng áp lực về cân nặng con lắm. Mẹ nào thật sự cần chia sẻ, em chia sẻ ạ

Xem thêm bình luận