Tài khoản

user_avatar
Phạm Thanh Hòa   

Mang thai 32 tuần.

8 ngày

Mấy M cho e hỏi bụng ntn là bình thường hay tụt r ạ