Tài khoản

user_avatar
Phan Phi Yên   

Mang thai 39 tuần.

01/2019

Mấy m 15/1 này đã co ai chuyển dạ chưa, mình còn 4 ngày nữa là 40w roi mà chả thấy nhúc nhích, chỉ thấy hơi thốn 1 tý với 2 cái chân phù to thôi hà, rầu quá đi