Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Hoàng Mai   

Mang thai 39 tuần.

01/2019

Mình 39w45d rồi, mới nãy có ra dịch nhầy màu nâu, vậy là m sắp sanh rồi đúng k các mom? mà m k thấy đau bụng gì, chỉ thấy bụng gò cứng, vậy m có nên vào viện k các mom ơi