Tài khoản

user_avatar
huỳnh loan   

Con 3 tháng.

02/2019

Mình có 1 số đồ dùng cho bé ko cần đến do bé ko chịu nên còn rất mới ạ
• mùng nôi cho bé có đầy đủ nệm gối và nhạc luôn ạ y như hình thanh lý 80k
• Ghế nhún, ghế bập bênh hàng loại 1 siêu đẹp bao mới luôn thanh lý 250k
...
Mình ở cần thơ ko free ship nhé