Tài khoản

user_avatar
Phước Loan   

Mang thai 35 tuần.

10 ngày

Mình dự sinh 10/11.mình đi là thấy thốn dưới cửa mình.vậy có pải sắp sinh không.mình tập đầu.mấy mom đừng bơ e nha