Tài khoản

user_avatar
Mầu Thị Trang   

Mang thai 5 tuần.

04/2019

Mình mang thai lần đầu chưa có kn , các mẹ có kn chia sẻ nhiều chút nhed. Cho mình hỏi thai bao nhiêu tuần thì kiểm tra dầy da gáy được các mom oi Đã được sửa