Tài khoản

user_avatar
Mẹ Mít   

Con 2 tháng.

01/2019

Mít 1m15d thuộc ban ngủ ngày cày đêm . Ăn cũng cáu, ngủ cũng gắt. Trộm vía cũng đc 5kg r ạ. Lúc sinh em 3.1kg. Hihi yêu lắm các mom ạ