Tài khoản

user_avatar
Kiều Nguyễn   

Mang thai 32 tuần.

9 ngày

Mới đi siêu âm về con 32w2d dc 2,1 rồi bác sĩ bảo đạt rồi mừng quá mấy mom ơi. Mấy mom nhiêu tuần bé dc mấy kg r