Tài khoản

user_avatar
Dương Yến   

Tham gia từ tháng 02/2019 .

03/2019

Mọi người oi mình bị trễ kinh 4 ngày trong 4ngày đó mình thử que đều lên hai vạch một đậm một mờ, cho đến ngày thứ 4 thì mình bị ra máu đi siêu âm và thử máu bs kêu mình là chưa có thai.z là sao hả mọi người