Tài khoản

user_avatar
Anh   

Mang thai 22 tuần.

25 ngày

Phải làm sao khi lúc nào chồng cũng tơ tưởng đến con bồ mà nó cứ bảo k có gì mà cứ tìm cách để liên hệ với nhau. Nghĩ chán quá rồi