Tài khoản

user_avatar
Nq Kiều Duyên   

Mang thai 32 tuần.

4 ngày

Riết rồi như người nước ngoài luôn! Ngày ngủ như chết ,đêm thì mắt sáng trưng tới sáng mới ngủ được! Từ ngày có bầu không có đêm nào ngủ được nguyên đêm.. may là con trộm vía k còi. Có mom nào như em không