Tài khoản

user_avatar
9 ngày

Sợ khám ở bv nhà nước quá các m ạ. Bị 2 lần hãi tới già luôn. E mà biết muốn đẻ ở bv nào k cần phải khám và đăng kí thì hôm nay e cũng chả đi hùng vương làm j cho mệt người . Vì trước giờ toàn khám tư. Vừa chu đáo mà khoẻ người k phải chờ đợi lâu.
Hôm nay đi hùng vương : sa + xn nước tiểu + đo tim thai, cơn gò thôi mà e chờ đến lượt vật vã từ 9h tới 4h chiều mới xog. Mà làm thì qua loa. nói chung chán. Trước đi Từ Dũ làm cái xn thôi cũng chờ sáng tới chiều.
Sa k thấy ghi trọng lượng bé nữa buồn quá các m ạ. Từ 33w tới giờ k bik bé tăng nhiêu gr. Để còn biết bồi bổ hoặc ăn bớt lại. :((

Xem thêm bình luận