Tài khoản

user_avatar
Mẹ Coca   

Mang thai 38 tuần.

01/2019

Thật ko phải em sân si đâu. Nhưng nhiều M làm ơn có ý một xíu. Nhiều ảnh như kiểu chụp ra huyết hay chất nhầy các M có thể để ảnh ẩn hoặc để dưới cmt cũng dc. K nhất thiết phải đăng chình ình lên. Nhiều người họ nghén, đã k ăn uống dc lên đây nhìn thấy những thứ đó ai chịu cho nổi. Còn nhiều chuyện các M hỏi e thấy lạ lắm. Ra huyết thì đi bệnh viện chứ các M đăng lên đây hỏi người nọ người kia thì họ tl xong nguy hiểm cho con các M lắm... Nhiều M cứ như kiểu 1 mình có bầu hay sao á. Làm ơn ở đây các bố cũng vào rất nhiều đăng những cái ảnh mn thấy phản cảm lắm. Bibo là nơi chia sẻ cho các mẹ. Nhưng nhiều cái thấy hơi thái quá. Nhiều khi vào nhìn nản lắm và em out ra luôn.hazii

Xem thêm bình luận