Tài khoản

user_avatar
Mẹ ♥ thúy an   

Mang thai 29 tuần.

02/2019

Thât sự hiên giờ e đang rất bế tắc. E và ck cải nhau. Va e muốn ct. E về mẹ ruôt ở. Nhưng ck e cứ ra vô năn nỉ các kiêu

Mẹ e ck e k hơp nhau. Nên mỏi lân nó vô là mẹ e chưởi. R mẹ e bênh tim. E rất muốn nha e yên ổn. Nhưg ck e k để yên đc. H e gân sanh r. Nếu e vê nha ck ở la cha mẹ e k có ra. ( tai 2 gđ k thuân) ma ở nha e sinh e bé thi ck e cử vô rân rân như v. H e rất bế tắc k pk phai lam s. Mẹ e kêu e ở lại. Nó quây gi quây. Mẹ chiu đc. Ma moi lân nó vô. Mẹ mêt mấy bửa. E k chiu đc