Tài khoản

Bé em 3 tháng 20 ngày em cho bé bmht. Em cho bé dùng bới sữa non để bổ sung được k? Bé vẫn bú bình thường em chỉ bổ sung thêm thôi. Vị sữa non như nào ạ? Có giống những loại sữa nhật không?