Tài khoản

user_avatar
07/2019

Bibabo gửi hàng rất nhanh chóng, chỉ sau 1 ngày là mình đã nhận đựơc hàng rồi đã vậy còn miễn phí ship nữa. Sản phẩm được đóng gói kỹ càng, chất lượng khỏi phải bàn ạ. Mình sẽ tiếp tục tin tưởng và ủng hộ bibabo dài dài