Tài khoản

Dùng thời gian mới đánh giá , nói chung dùng sạch mặt , mặt mình đã bớt mụn , k biết do srm hay do cơ địa mình thay đổi nữa ,

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận