Tài khoản

user_avatar
05/2018

Mình ưng ý sp đường may chắc chắn, êm ái, màu sắc chưa ưng lắm nếu xanh khác thì thích hơn nhiều, mong rằng khi địu con sau này sẽ thấy ưng hơn nữa