Tài khoản

Minh su dụng máy hâm Rozabi 5in1 hâm lại sua cho be o muc 42° thi sữa như này có m nào hâm xong sữa vẫn 2lop giống nha minh k ạ