Tài khoản

user_avatar
Bé chin   

Con 3 tháng.

02/2020

Mk đã mua lợi sữa mộc tiên này. Nhưng đà thắc mắc phân vân về cách thức uống. Vd như là uống trước khi ăn hay ăn sau. Uống 2 lần