Tài khoản

Trước khi mua mình cũng đắng đo suy nghĩ nhìu lắm.. sợ hàng không chất lượng con nhỏ uống có sao hk? sợ mua về con không chịu uống thì phí. Sao khi được tư vấn và đã quýêt định mua hàng thì con mình cũng chịu hợp tác. Rất dễ uống, hi vọng có tác dụng tốt cho bé sao này