Tài khoản

user_avatar
09/2018

Uống gần hết lọ rồi mới review :)) nói chung là rất hai long, bécon trvia cũng cao dài tốt hơn chỉ số cơ bản nữa, sắp hết rồi sẽ lại mua trên bibabo tiếp để uống đến sau sinh luôn hehe