Tài khoản

user_avatar

Bé nhà mình gần 5m, bị sổ mũi trước, lúc ngủ thì bị nghẹt mũi, vậy sẽ dùng loại gifrer vàng hay xanh

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.