Tài khoản

user_avatar

Cho mình hỏi địu Fujikid có phải là địu Belibaby không hay là 2 loại địu khác nhau?
Mình search ra kết quả là địu Belibaby năm 2018, mà click vào link dẫn thì ra tên Fujikid.

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.