Tài khoản

user_avatar

Cho minh hoi đo sát tiep xúc trực tiếp vào trán.có được k? Sau khi dung co cần nhấn giữ nút nguồn để tắt k hay để tự động tắt?có đo liên tiếp mấy lần trên cùng 1 lần bật khởi động để xem nhiệt độ các vị trí cho yên tâm khi bé sốt k?

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.