Tài khoản

user_avatar

Chức năng hâm sữa của rozabi 5 in 1. Bình nhựa lấy từ ngăn mát tủ lạnh đặt chế độ hâm mà chỉ 1p đã hiện 40đo nhưng sưqx vẫn lạnh

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.