Tài khoản

user_avatar

Hoi sang minh co lien he dat mua 2 cay son lagumi mau hong so 04 va duoc tang 01 cay mau do dao 05. Xin cho toi doi 03 cay deu mau hong dao so 04 het duoc ko ah?

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.