Tài khoản

user_avatar

M đang sử dụng sản phẩm vitamil tổng hợp Nature made Prenatal multi+dha thì mình cần bổ xung thêm sp nào nữa. Hiện tại thai 18 tuần

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.