Tài khoản

user_avatar

Minh da mua 02 cay son lagumi cua shop va duoc khuyen mai 01 cay nua, hai ngay sau minh thay van con chuong trinh khuyen mai mua 02 tang 01 nen da dat mua them 02 cay nua nhung den nay van chua nhan duoc phan hoi . Xin cho minh hoi la conchuo g trinh nay ko ah?

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.