Tài khoản

user_avatar

Mình đang dùng 1 số gói sản phẩm của Bibabo. Mình đang cài đặt trên điện thoại cá nhân. Shop cho hỏi 1 tài khoản đăng nhập có thể cài đặt trên mấy thiết bị

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.