Tài khoản

user_avatar

Mình mới nhận được son mà vừa mở nắp ra đã thấy son gãy bên trong rồi.
Làm thế tnao để đổi lại vậy shop ơi?

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.