Tài khoản

user_avatar

Mình mới nhận hàng nhvk không biết hạn sử dụng xem ở đâu vì khui ra thấy lớp sơn đen ngoài vỏ chai bong tróc

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.