Tài khoản

user_avatar

Mình mua về trong quá trình xử dụng khi ấn nút đo thì máy kêu tit rồi hiển thị lỗi Err rồi tắt màn hình.. Bạn chỉ cách khắc phụ và sửa chữa vs ạ

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.