Tài khoản

user_avatar

Nồi này có tự ngắt ko bbb
Ví dụ như chọn chế độ high thì hầm đủ 3h nồi sẽ tự ngắt điện như hẹn giờ ấy

  Thích
  Facebook

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.