Tài khoản

user_avatar

Shop ơi, hôm bữa mình có đến cửa hàng của Sài Gòn đặt 3 áo, cho mình hỏi khi nào shop giao hàng được ah?
Khi nào có hàng shop báo mình nhe, minh muốn đổi size ah.

  Thích
  Facebook
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.