Tài khoản

user_avatar

Túi trữ sữa hâm hay rã đông trực tiếp trong mấy hâm sữa dc ko? Hay phải đổ vào bình mới hâm dc ah? Nếu hâm trực tiếp có bị nhựa ra chất ko tốt cho sữa ko ạ?

  Thích
  Facebook

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.