Tài khoản

user_avatar
Me ca phe
Đọc sách gì cũng được hả mẹ Dory, mình chỉ đọc cổ tích ùi giải thích cho con nghe thôi
07/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.