Tài khoản

user_avatar
Phuong Nguyen
neu mom đồng ý ng minh thong tin, địa chỉ số dt mai minh gửi ship cho nhé . Tks mom
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Phuong Nguyen
mom lay 2 gối, gối chữ C và gối vỏ đậu luôn nhé, mình chịu ship cho mom.
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Pepsi
Freeship thì ship xuống em lấy 2 gối nha m
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Pepsi
Ui xa quá mình ở q1 lận
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Phuong Nguyen
minh ở Tân Bình nhé
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Pepsi
M sg q mấy vậy m ơi
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Phuong Nguyen
hình mình chụp la hình của gối hiện tại nha Mom
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.