Tài khoản

user_avatar
Phuong Nguyen
mình ko bớt dc nha mom, rẻ hơn 1/2 giá mới còn mới lắm rồi :(
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Bằng Lăng Tím
Mình lấy 2 gối này mom có bớt cho mình k
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Phuong Nguyen
minh vẫn con gối vỏ đậu va gối chữ C nha mom
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.