Tài khoản

user_avatar
Phuong Nguyen
vẫn còn gối chữ C và vỏ đậu nha mom, mom lay nt cho minh địa chỉ , thong tin minh ship cho nhe
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.