Tài khoản

user_avatar
Mẹ Paris
Mình bầu lên có 3kg đẻ con 2kg8. Chưa có kinh lại nữa mà tụt cân gớm luôn như con cò hương
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Po
Da.. em mua đô vắt sữa mắt rồi chi bé bu. Chứ trực tiếp ngực em tới rốn mất.. m ráng ăn uống cho mập tý nè.. ng thì ốm quá ng thi mập quá.. em thì lên tận 18 19k rồi .. như 1 con Hà mã
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.