Tài khoản

user_avatar
Mẹ phương trang
Mình chưa bị rạn gì, nhưng nhìn gương thấy ngực xấu dã man.. kk nghe mom tả mắc cười ghê á kkk cái chén, cái tô...
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Po
Kkk ngực m h nó thâm.. cái quần dú như cái chén.. dú như cái tô. Sung quanh thì bị ran.. còn gi nứa đâu
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.