Tài khoản

user_avatar
Mẹ Po
Đúng rồi.. h chỉ chờ con ra đời .. khỏa mạnh rồi sẽ cố gắng chăm sóc bản thân lại.. chư để dậy nhìn mất tự tin lắm m a.. ko dám ra đường
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.