Tài khoản

user_avatar
Lương Kẹo
Để 16 tuần siêu âm thì chuẩn xác hơn đấy ạ
10/2021    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Nguyễn Giang
12t mk siêu âm họ phỏng đoán 80%
07/2021    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.