Tài khoản

user_avatar
Mẹ hân xúi
Mẹ boy giống mình nè ck mình nó coi may thằng nói xàm nói nhảm choy game là giỏi. Riết con đẻ ra k ấy thành game thủ luôn haha.
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Hiếu Trang
Ck mình nghe khoái lắm m nà
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.