Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Ngân
Thôi nên kiêng đi cho khỏe mẹ khỏe con. Mom mới có thai đang làm tổ nên đau bụng dưới bình thường.
01/2019   
user_avatar
Huynh Anh Thu
Uh. Moi co thai minh bi tieu chay qai ah. Nen thui chac kien lun. Ma bung minh lau lau cu nhoi bung duoi. Cung lo
01/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.