Tài khoản

user_avatar
Cửa hàng Bibabo
@thuy lam nguyen thi Dạ mẹ, mẹ sử dụng được mẹ nhé. Chè vằng sẽ giúp kích thích sữa mẹ về nhiều hơn mẹ nha
12/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.